Տվյալների պաշտպանության մասին

«Եվրատեսիլ» երգի մրցույթի քվեարկությանը մասնակցության համար տվյալների պաշտպանության մասին

Սույն տեղեկությունը նպատակ ունի «Եվրատեսիլ» երգի մրցույթի քվեարկության (հեռախոսային քվեարկության) մասնակցին ամփոփ ներկայացնել մեր կողմից Ձեր անձնական տվյալների մշակման գործընթացը և իրավունքները` համաձայն «Տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքի։

Ո՞վ է պատասխանատու տվյալների մշակման համար, և ո՞վ է իմ կոնտակտային անձը։

Տվյալների վերահսկողն է՝

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

 

Ընկերության տվյալների պաշտպանության պաշտոնյայի հետ կարող եք կապ հաստատել հետևյալ հասցեով՝

[email protected]

Ի՞նչ աղբյուրներ և տվյալներ ենք օգտագործելու։

Մենք մշակելու ենք միայն այն անձնական տվյալները, որոնք ստանում ենք Ձեր ֆիքսված կամ բջջային հեռախոսակապի օպերատորի տրամադրած կապի միջոցով, երբ Դուք քվեարկում եք թե զանգելով, թե կարճ հաղորդագրություն ուղարկելով։

Մենք հավաքելու ենք միայն հետևյալ տվյալները.

-       Ձեր բջջային հեռախոսի համարը (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number),

-       քվեարկությանը մասնակցելու օրը և ժամը,

-       ֆիքսված կամ բջջային օպերատորի անունը,

-       ցանցային օպերատորի պայմանագրի տեսակը (կանխավճարային, հետվճարային)։

Ինչ՞ նպատակով են մշակվելու Ձեր տվյալները, և ո՞րն է դրա իրավական հիմքը։

Մենք մշակելու ենք անձնական տվյալները՝ համաձայն ԵՄ «Ընդհանուր տվյալների մշակման կանոնադրության» (GDPR) և Գերմանիայի «Տվյալների պաշտպանության դաշնային ակտի» (BDSG), ինչպես նաև հաշվի առնելով կողմերի շահերի հավասարակշռությունը (GDPR, հոդ. 6, կետ 1 (f):

 

Ո՞ւմ են փոխանցվելու իմ տվյալները

Ընկերության ներսում Ձեր տվյալները հասանելի կլինեն այն բաժիններին, որոնք դրանց կարիքն ունեն մեր պայմանագրային և իրավական պարտականություններն իրականացնելու համար։ Մեզ ծառայություններ մատուցողները և լիազորված գործակալները նույնպես կարող են ստանալ տվյալներն այս նպատակով, եթե պարտավորվում են պահպանել գաղտնիությունը։ Այդպիսիք կարող են լինել, օրինակ, IT ծառայությունը կամ հեռահաղորդակցման օպերատորները։

Ընկերությունից դուրս անձնական տվյալները չեն փոխանցվելու։ «Եվրատեսիլ» երգի մրցույթի քվեարկության կազմակերպիչը Եվրոպական հեռարձակողների միությունն է (EBU), հասցեն՝ Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva), Switzerland): «Տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքով մենք հեռուստաքվեարկության տվյալների վերահսկողն ենք, ինչպես սահմանված է GDPR հոդ․ 4-ով (7)։ Մենք Եվրոպական հեռարձակողների միությանը տրամադրելու ենք միայն քվեարկության անանուն արդյունքները։

Արդյո՞ք տվյալները փոխանցվելու են երրորդ երկրի կամ միջազգային կազմակերպության։

Ձեր անձնական տվյալները չեն փոխանցվելու որևէ երրորդ կողմի։

Որքա՞ն ժամանակ են պահպանվելու իմ տվյալները։

Մենք կմշակենք և կպահպանենք Ձեր անձնական տվյալներն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է մեր պայմանագրային և իրավական պարտավորությունները կատարելու համար։

Երբ տվյալներն այլևս անհրաժեշտ չեն լինի պայմանագրային և իրավական պարտավորությունների կատարման համար, դրանք կանոնավոր կերպով կջնջվեն, եթե ֆիքսված ժամանակով դրանց հետագա մշակումը անհրաժեշտ չէ հետևյալ նպատակների համար․

-       առևտրային, հարկային օրենքներով պահանջվող պարտականությունների իրականացում,

-       Գերմանիայի առևտրային օրենսգիրք (HGB), Հարկային օրենսգիրք (AO), Փողերի լվացման ակտ (GwG). այս օրենքները հիմնականում սահմանում են արխիվացման և փաստաթղթերի գրանցման նպատակով պահպանման ժամանակաշրջանը՝ երկուսից մինչև տասը տարի։

 

Տվյալների պաշտպանության ի՞նչ իրավունքներ ունեմ։

Քվեարկության յուրաքանչյուր մասնակից ունի տեղեկատվության ստանալու իրավունք ՝ ըստ GDPR հոդված 15-ի, ճշգրտելու իրավունք՝ ըստ GDPR հոդված 16-ի, մոռացված լինելու իրավունք՝ ըստ GDPR հոդված 17-ի, մշակման սահմանափակման իրավունք՝ ըստ GDPR հոդված 18-ի, առարկության իրավունք՝ ըստ GDPR հոդված 21-ի և տվյալների հասանելիության իրավունք՝ ըստ GDPR հոդված 20-ի։

Ձեր իրավունքները խախտվելու դեպքում իրավունք ունեք բողոք ներկայացնելու տվյալների պաշտպանության վերահսկման մարմիններին (GDPR հոդ․ 77)։

Ձեր անձնական տվյալները մեր կողմից մշակելու համաձայնությունը կարող եք ցանկացած պահի չեղարկել։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ համաձայնության չեղարկումը կկիրառվի միայն ապագայի համար։ Այն չի տարածվի տվյալների մշակման վրա, որ կատարվել է մինչև համաձայնության չեղարկումը։

Արդյո՞ք պարտավոր եմ տրամադրել իմ տվյալները։

Որպեսզի հնարավորություն ունենաք մասնակցելու քվեարկությանը, Դուք պետք է տրամադրեք վերոնշյալ անձնական տվյալները։

Արդյո՞ք կայացվում են ավտոմատացված որոշումներ։

Գործնական հարաբերություններ իրականացնելիս կամ ավարտելիս մենք սկզբունքայնորեն չենք օգտագործում որևէ ամբողջովին ավտոմատացված որոշում կայացնելու մեթոդ, ինչպես դա սահմանված է GDPR հոդ․ 22-ով։ Մենք նաև չենք օգտագործում պրոֆիլավորում (profiling)։

Արդյո՞ք ունեմ առարկելու իրավունք։

 

Առարկելու իրավունքի մասին տեղեկություն՝ ըստ GDPR հոդ 21-ի

 

Առարկելու իրավունք մասնավոր դեպքում

Դուք առարկելու իրավունք ունեք ցանկացած պահի՝ Ձեզ վերաբերող մասնավոր իրավիճակի հիման վրա և Ձեզ վերաբերող անձնական տվյալների մշակման դեմ, GDPR հոդ․ 1, կետ 1, ենթակետ (f) (տվյալների մշակում՝ հաշվի առնելով կողմերի շահերի հավասարակշռությունը)։

Առարկության դեպքում մենք այլևս չենք մշակի Ձեր անձնական տվյալները, եթե համոզիչ իրավական հիմք չներկայացնենք մշակման անհրաժեշտության համար, որը գերակա կհամարվի Ձեր շահերի, իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ կամ իրավական հայցերի ձևակերպման, իրականացման և պաշտպանության համար։

Առարկության հասցեատերը

Ձեր առարկությունը կարող եք ներկայացնել ոչ պաշտոնապես՝ թեմայում նշելով «Առարկություն» (Objection), ինչպես նաև նշելով Ձեր անունը, հասցեն և ծննդյան թիվը՝ հասցեագրելով նամակը՝

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germany

Tel.: +49 221 59 68 88 80

[email protected]